Loading...

Press info

What is Labyrinth HF project?

Labyrinth HF is a project aiming at setting up an investment vehicle designed as a complex hedge fund with diversified structure of revenues.

Czym jest projekt Labyrinth HF?

Labyrinth HF jest projektem, w ramach którego tworzymy innowacyjny fundusz hedgingowy ze zdywersyfikowaną strukturą przychodów z wielu różnych klas aktywów.

Who we are and what we want to create?

We are a group of business professionals, scientists and new technology evangelists. Combining our diversified experience, knowledge, expertise, and passion into new quality in the investment industry.

Kim jesteśmy i co tworzymy?

Jesteśmy grupą profesjonalistów, naukowców i entuzjastów nowych technologii, którzy wykorzystują swoje zróżnicowane doświadczenie, wiedzę i pasję do tworzenia nowej jakości w sektorze inwestycyjnym.

Advantages

Tens of scientific research, thousands of hours of discussions with professionals during conferences, managing first polish quantitative fund, advances in mathematics, AI & ML - all this makes us the unique project.

Nasze atuty

Dziesiątki badań naukowych, tysiące godzin dyskusji z profesjonalistami podczas konferencji, doświadczenie w zarządzaniu pierwszym polskim funduszem ilościowym, zaawansowana wiedza matematyczna, znajomość metod machine learningu i sztucznej inteligencji (AI) - to wszystko czyni z nas projekt unikatowy na skalę polski i świata.

News releases

25.03.2019 Investment strategies that beat the market. What can we squeeze from the market?

Research paper: Optimization of automated investment systems. Application of multi-stage technique which enables to find investment strategies beating the market. New measures of combined risk and returns applied in the process of optimization.

25.03.2019 Investment strategies that beat the market. What can we squeeze from the market?

Publikacja naukowa: Nowe podejście do optymalizacji automatycznych systemów inwestycyjnych. Zastosowanie wielostopniowej techniki, pozwalającej znaleźć strategie inwestycyjne pokonujące rynek. Nowe miary połączonego ryzyka i zwrotów stosowane w procesie optymalizacji.

23.02.2019 ROTMAN International Trading Competition in Toronto

Our colleagues from Labyrinth HF together with friends from University of Warsaw were participating in the Rotman International Trading Competition in Toronto, Canada. It was the only polish team accepted to this edition of the prestigous financial competition. The University of Warsaw, Faculty of Economics Sciences team took place 19 out of 52 teams from the best universities from all around world. Congratulations!

23.02.2019 ROTMAN International Trading Competition w Toronto

Członkowie naszego zespołu Labyrinth HF wraz z innymi reprezentantami Uniwersytetu Warszawskiego wzięli udział w Rotman International Trading Competition w Toronto. Druzyna z UW była jedynym zespoł z polskiego uniwersytetu przyjętym do tej edycji prestiżowego konkursu. Zespół z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW zajął finalnie 19 miejsce pośród 52 drużyn z najlepszych uniwersytetów na świecie. Gratulacje!

05.12.2018 Machine learning in algorithmic trading strategy optimization - implementation and efficiency

Research paper, introducing and discussing machine learning methods for algorithmic trading strategy optimization. The optimization algorithms can reduce a computation time thousands times with no significant difference in results, compared to brute force method.

05.12.2018 Machine learning in algorithmic trading strategy optimization - implementation and efficiency

Badanie akademickie, w którym wprowadzono i omówiono metody uczenia maszynowego, dostosowane do problemu optymalizacji algorytmicznej strategii inwestycyjnej. Przedstawione algorytmy pozwalają na nawet tysiąckrotne skrócenie czasu obliczeń, bez istotnej różnicy w osiąganych strategiach, w porównaniu z metodą brute force.

20.11.2018 Labyrinth HF on QuantDay

Our CEO Robert Ślepaczuk delivered the presentation “How can we test algorithmic trading strategies?” to the audience of over a hundred of young math and finance scientists and practitioners from the industry.

20.11.2018 Labyrinth HF na QuantDay

Nasz CEO Robert Ślepaczuk wygłosił prezentację “How can we test algorithmic trading strategies?” dla grona przeszło 100 młodych naukowców z dziedziny matematyki i finansów oraz praktyków rynkowych.

26.09.2018 Cryptocurrency Mining Index Launched

New product describing in an objective way state of BTC mining industry. See all the technical details. Now you can have t one place single summary of industry performance and outlook.

26.09.2018 Cryptocurrency Mining Index już dostępny

Stworzyliśmy nowy, ogólnodostępny produkt, który w sposób obiektywny ocenia stan branży wydobycia kryptowaluty Bitcoin. Indeks bazuje na notowaniach giełdowych najważniejszych spółek podejmujących tę działalność. Na stronie projektu dostępne są wykresy oraz szczegóły.

28.08.2018 Why you should not invest in BTC mining?

Technically oriented and very detailed analysis of BTC mining profitability projects. Controversial conclusions clearly outlining why BTC mining is far away from making money under the current market condition. In contradiction to most of the industry news published then. Nowadays, we can see that various mining projects start to go bankrupt one by one. Does this mean that we have foreseen the future :) ?

28.08.2018 Why you should not invest in BTC mining?

Nasz zespół opracował we współpracy z grupą badawczą QFRG WNE UW bardzo szczegółową analizę opłacalności projektów wydobycia Bitcoina. Kontrowersyjne wnioski z artykułu stoją w sprzeczności z większością publikowanych w mediach informacji. Artykuł pokazuje, że w obecnych warunkach rynkowych przedsięwzięcia wydobycia Bitcoina są nieopłacalne. Dodatkowo, obecnie zauważamy, że wiele projektów miningowych zaczyna bankrutować. Czy to oznacza ze przewidzieliśmy przyszlosc :) ?

25.08.2018 First place in ROTMAN European Trading Competition.

Our colleagues from Labyrinth HF won together with friends from University of Warsaw the Rotman European Trading Competition. Great success: 37 teams from 35 countries and the 1st prize came to Poland!

25.08.2018 Pierwsze miejsce w ROTMAN European Trading Competition.

Członkowie naszego zespołu Labyrinth HF wraz z innymi reprezentantami Uniwersytetu Warszawskiego wygrali prestiżowy konkurs tradingowy Rotman Trading Competition w Rzymie. Ogromny sukces: 37 drużyn z 35 państw i pierwsze miejsce wędruje do Polski!

29.05.2018 Labyrinth HF & QFRG meeting on University of Warsaw

Our team presented the newest research paper “Momentum and Contrarian Effects on the Cryptocurrency Market” and discussed with young math and computer science specialists main idea and advantages of our project.

29.05.2018 Spotkanie z Labyrinth HF i QFRG na Uniwersytecie Warszawskim

Zaprezentowaliśmy najnowszą pracę badawczą “Momentum and Contrarian Effects on the Cryptocurrency Market” i przedstawiliśmy młodym matematykom i informatykom główne założenia i atuty naszego projektu.

06.12.2018 Momentum and Contrarian Effect on Cryptocurrency Markets

Innovate research on algorithmic strategies on cryptocurrency market. Combination of advanced finance and new asset class which can be used for diversification purposes as an amendment to the classical portfolio.

06.12.2018 Momentum and Contrarian Effect on Cryptocurrency Markets

Innowacyjne badanie algorytmicznych strategii na rynku kryptowalut. Połączenie zaawansowanych finansów i nowej klasy aktywów, która może być wykorzystana w celach dywersyfikacyjnych przez inwestorów posiadających klasyczny portfel.